philippen & zn
Overal zee

Overal zee

Aanvoer van lucht en water, onmatig veel.
In beweging blijft het dobberende blauw,

wisselt tinten uit met bekoorlijk hemeldek.
Er schommelt iets voornaams, een kalme
golfslag toont in alle naaktheid zijn bestaan,

deint af en aan, houdt zich parmantig staande
deze onbekende ochtend, jonge voorjaarsdag.

Dat alles hier zichzelf omzoomt, waterkleurig
aanzwelt, ronddoolt, een steile hoogte bereikt,
zich daar verdeelt, opnieuw water wordt –
voorwaarts trekt over de wereld

in ruisen van wind en water, zwoegend
boven alles uit, over alles heen.